Uppdrag

Uppdrag som vi utför eller har utfört

Hälso- och sjukvård

 • Förstudie för utredning av datorstöd till verksamheten. Projektledning i samband med genomförandet av förstudiens rekommendationer
 • Planering och genomförande av 2000-tester. Projektledare för utvärdering, upphandling och införande av PA-system
 • Utvärdering av journalsystem
 • Projektledare för utvärdering, upphandling och införande av hyresredovisningssystem
 • Projektledare för upphandling av ny hemsida
 • Utbildning av personal gällande datamognad samt inom tidredovisningssystem
 • Projektledare för upphandling av outsourcing-tjänster avseende serverdrift
 • Programmering av hemsida
 • Granskning av underlag och stöd vid upphandling av PA-system
 • IT-support, utbildning
 • "Bollplank" till projektledaren
 • Deltagande i avtalsförhandlingar
 • Projektledning vid kravanalys, upphandling, utvärdering och implementering av PA-system

Offentlig förvaltning

 • Verksamhetsutveckling och uppföljning m h a beslutsstödsprodukter
 • Materieluppföljningssystem i Windows- och Unix-miljö
 • Design och konstruktion av utvecklings- och driftmiljö för Windows- och Unix-system
 • Systemadministration av stora Windows- och Unix-system
 • Design och konstruktion av säkerhetssystem i Unix-miljö

Övrigt

 • Projekt och testledning vid konvertering av försäkringssystem
 • Utveckling av kommunikationssystem för systemsamverkan mellan applikationer i en heterogen datormiljö (IBM, Unisys, Vax/VMS, Unix, Windows mm)
 • Databaskonvertering och acceptanstest inom försäkringsområdet
 • Utvärdering och upphandling av system för dokumentbetalningar i bankmiljö
 • Säkerhetsanalyser och framtagning av säkerhetspolicy
 • Behörigehet administration
 • Användar support
Hem