Curt Sjögren

Arbetsområden:
  • Systemering
  • Programmering
  • Systemtest
  • Införande
  • Dokumentation
  • Användarstöd
Curt Sjögren
Utbildning:
  • Lunds universitet
  • Matematik
    Statistik
    Informationsbehandling
    Numerisk analys


Curt har en mycket lång bakgrund som systemutvecklare i stordatormiljö.
Under senare uppdrag har han specialiserat sig på tester i PC-miljö tillsammans med slutanvändarna.
Verksam i IT-branchen sedan 1971 och i Arbit sedan 1983.


Tillbaka till Personal