Referat och bilder från Konsultkompaniets kundarrangemang
på Operaterrassen den 10 april 2003

.

Kvällen inleddes med mingel på Operaterrassen där det bjöds på sprattelvatten till tonerna av Sweet Jazz Trio.
Robert Gustafsson underhöll med bla en sketch där han spelade en förvirrad ambassadtjänsteman, som höll en presentation om Sverige för utländska gäster.
Några av Arbits gäster avnjuter en superb middag.
Kerstin Alpgård SVPH, Hans Mellberg Arbit, Thomas Zeijlon Handelsbanken, Åke Englund Arbit och Bengt Olsson Wallenius Wilhelmsen.
Hem