Arbit - Konsulter för framtidens IT
Arbit AB är ett IT-konsultföretag i Stockholm, som har varit verksamt sedan 1982. Företaget har alltid varit personalägt vilket skapar ett stort engagemang och kvalitetstänkande i uppdragen.

På samma sätt som det är tryggt att ha Arbit som leverantör så är Arbit också en mycket bra kund. Vi har under många år i rad tilldelats AAA-rating av AAA Soliditet AB. Kunderna är ofta stora företag eller organisationer, där vår uppgift är att komplettera IT-avdelningens kompetens.

Våra kunder har traditionellt funnits inom offentlig förvaltning, bank/finans och telekom.
När, i den ekonomiska krisens spår många företag går dåligt eller t o m försätts i konkurs, visar Arbit återigen sin styrka och förmåga att härda ut. Många, tidigare AAA-ratade företag finns inte längre men Arbit har ännu en gång nått den högsta nivån för kreditvärdighet.  

Läs mer om Arbits historia i Arkivet