Kunder
Kunder som vi utför eller har utfört uppdrag hos

Arbits kunder finns med få undantag i Storstockholmsområdet. Kunderna är ofta stora företag eller organisationer, där vår uppgift är att komplettera IT-avdelningens kompetens. Under senare år har vi emellertid i allt större utsträckning kommit att arbeta mot verksamheten för att identifiera och hjälpa till att lösa deras problem.
Vi har alltid strävat efter att etablera långvariga relationer med våra kunder till gagn för båda parter. En långvarig relation bidrar till en djup kunskap om verksamheten och en värdefull förmåga till ett övergripande synsätt. Det skapar också en trygghet för kunden att kunna lita på konsulten.

Kunder som Arbit under de senaste åren har haft eller har uppdrag hos är

Hälso- och sjukvård

 • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)
 • Borgerskapets institutioner
 • Stockholms Sjukhem
 • Sophiahemmet
Offentlig förvaltning
 • FMV
 • Försvarsmakten
 • Skatteverket
 • Tullverket
Övriga
 • Telia Sonera
 • Handelsbanken
 • Teknikföretagen
 • Scania IT
 • SBAB
Hem