Tjänster
Branscherfarenhet

Arbits konsulter har i genomsnitt mer än 15 års erfarenhet av IT-branschen. Medarbetarnas kompetens är nödvändig för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför ges varje medarbetare möjlighet till vidareutveckling på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.

Vi arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • verksamhetsstyrning
  • projektledning
  • teknisk systemförvaltning
  • Behörighets administration
  • Support och drift

Exempel på detta är utredning, utvärdering, upphandling, risk- och säkerhetsanalys, kvalitetsutredning, förstudie, projektledning, projektstyrning, projektadministration, datamodellering, databasdesign, förvaltning, teknik/-metod, dokumentation, utbildning, Active directory administration, Användar support, och kommunikation.

Hem